LULLABED&INVENTA - KOOLITUSKESKUS
MEIE ÜLESANNE: VAATA PÄRITOLU PÄRAST TULEVIKUT

programmid spetsialistidele

Rahvusvahelise Muinasjututerapeutide Liidu Baltimaade esindus / Eesti, Suurbritannia/

Koolituse nimetus:

1. Baaskoolitus muinasjututerapeutidele - praktikutele (vene ja eesti keeles)

Sihtgrupp:

Õpetajad, psühholoogid, logopeedid ja kõiki inimesed, kes tahavad harida oma pärijaid muinasjutu abil, püüda aidata ennast ja teisi.

Integreeritud Muinasjututeraapia © avaldab delikaatse mõju inimese teadvusele, tunnetele ja suhtumisele hea ja kindla muinasjutu kaudu, erilise “muinasjutu keele” ja  metafooride abil. Integreeritud Muinasjututeraapia © on ettekujutuse süsteem, mis  on väljaehitatud meeste ja naiste käitumis- ja suhtlemis mudelite baasil, mis on omavahel läbipõimunud ja moodustavad kaasaaegse inimese individuaalse “saatuse mustrit”. Selle "saatuse mustriga" töötabki muinasjututerapeut.

Muinasjututeraapia on üks nõustamise, korrigeerimise, arendamise ja rehabilitatsiooni meetoditest, millel on ainulaadsed eripärad. Muinasjututeraapia  kasutusele võtmine lisab nõustamisprotsessile uusi värve ja toone. Muinasjututerapeudid lihvivad oma oskusi aastaid, kuid teadmiste aluse on võimalik kätte saada ja arendada muinasjututerapeutide baaskoolitusel.

Muinasjututerapeutide-praktikute koolitus on põhikursus, mis võimaldab saada täpse ettekujutuse Integreeritud Muinasjututeraapia© meetodist.

Koolituse eesmärk:

● Muinasjuttude, müütide ja legendide taasavastamine.

● Nende mõistma hakkamine ja tõlgendamine.

● Nähtamatu abijõud ja tugi reaalses elus.

Õpitulemused:

● Muinasjutuline looming võimaldab teil astuda esimesi samme oma sisemaailma ja suhete ruumi tundmiseks.

● Tutvumine Integreeritud Muinasjututeraapia© arhetüüpide (käitumismudelite) süsteemiga võimaldab näha ja mõista elu kulgemise seadusi.

● Mängude loomine muinasjuttude baasil ning praktiliste ülesannete sooritamine annavad Teile võimalusi omandatud teadmiste rakendamiseks inimmaailma keerukuste mõistmisel noorusest auväärse vanaduspõlveni.

Koolituse alustamise tingimused:

Selle kursuse õppima asumisel on äärmiselt oluline, et teie süda oleks valmis avastama ja vastu võtma uusi teadmisi.

Kasulik oleks kõrghariduse omamine “psühholoogi” või “õpetaja” erialal. Praktikas aga selgub, et piisab rakenduskõrgharidusest ja soovist inimesi aidata. Kui teil pole kõrgharidust, peate läbima individuaalse vestluse.

Koolitus koosneb 5 sessionist. Iga session kestab 2 päeva.

Kokku 160 tundi. Koolituse kestus on 1 aasta.

Hind: 675 eurot

Grupp - alates 5 inimesest

Muinasjututerapeutide-praktikute baaskoolituse sisu:

● Esimene session "Muinasjututeraapia alused":

- Integreeritud Muinasjututeraapia© neli seletust

- Muinasjututeraapia põhimõtted

- Muinasjututeraapia vormid

- Põhilised, universaalsed käitumismudelid ja metafoorid (kõnekujundid)

- Tee arhetüübi läbitöötamine. Metoodika "Vapustava riigi kaart"

- Praktiline töö. Riigi arhetüübi läbitöötamine. Metoodika "Riik meie sees".

● Teine session:

- Arhetüüpne metoodika: meeste arhetüüp

- Ühiskondliku jõu arhetüüpsed alused: meeste arhetüüpide mõiste

- Praktiline töö. Töö metafooriliste kaartidega “Muinasjuttude meister” jne.

● Kolmas session:

- Arhetüüpne metoodika: naise arhetüüp

- Ühiskondliku jõu arhetüüpsed alused: naiste arhetüüpide mõiste

- Projektiivne diagnoos muinasjuttudes

- Praktiline töö. Tehnika plastiliiniga "Maailma loomine".

● Neljas session “Muinasjuttudega töötamise vormid ja meetodid”:

- Muinasjututeraapia töötegur: 5 tüüpi muinasjutte. Kunsti- ja autori muinasjuttude analüüs, didaktiliste, korrigeerivate, terapeutiliste, meditatiivsete juttude loomine

- Töö Abistaja arhetüübiga

- Praktiline töö: nuku loomine ja eksprompt etendus

● Viies session:

- Mõiste "saatuse muster" kui arhetüüpsete lugude läbi  põimimine

- Naiste arhetüüpsed lood

- Meeste arhetüüpsed lood

- Põhilugud ja suhtetasandid

- Arhetüüpse diagnostika muinasjuttudes

- Saatuse mustri variatsioonid: juhtumid nõustamis praktikast.

Koolituse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Iga sessioni lõppedes, pärast edukat ülesannete sooritamist, õppurile väljastatakse Rahvusvahelise Integreeritud Muinasjututeraapia Instituudi © tunnistust.

Pärast iga sessioni lõppu õppuril on võimalus katkestada koolitust. Koolitajat tuleb oma otsusest kirjalikult teavitada. Õppur saab tunnistuse läbitud materjali mahu ja sooritatud praktiliste ülesannete alusel.

Kursuse lõpetanul on võimalus kirjutada ja kaitsta lõputööd. Lõputöö juhiks on põhikursuse koolitaja. Pärast atesteerimise tsükli läbimist saab lõpetaja “Muinasjututerapeut-praktiku” diplomi.

Pärast koolituse edukat läbimist saab lõpetaja tunnistuse või diplomi Täiskasvanute Koolituskeskuse ja Rahvusvahelise Muinasjututerapeutide Liidu poolt.

Õppematerjalid:

Tatjana Zinkevitš-Evstigneeva

"Muinasjututeraapia töötuba"

"Tema ja temake. Muinasjutuliste suhete salakood "

"Naisjuttude salakood"

“Meeste muinasjutud. Salakood "

Põhikursuse koolitaja:

Jelizaveta Haustova, perepsühholoog, muinasjututerapeut; lektor, etno muinasjuttude spetsialist, intiimsuse spetsialist; liivateraapia spetsialist, Rahvusvahelise Muinasjututerapeutide Liidu liige.

Assistendid:

Vene keeles: Jelena Ustritskaja-muinasjututerapeut-praktik, pedagoog, Avita kirjastuse metoodik, Rahvusvahelise Muinasjututerapeutide Liidu liige.

Eesti keeles: Inna Klaos-psühholoog, muinasjututerapeut-praktik, sotsioloog, filoloog, Rahvusvahelise Muinasjututerapeutide Liidu  liige.

2. Seminar: Integreeritud Muinasjututeraapia© veebipõhise nõustamise spetsialistide koolitamine.

Sihtgrupp: Õpetajad, psühholoogid, psühhoterapeudid, režissöörid, näitlejad, kirjanikud, kunstnikud, logopeedid ja need, kes soovivad oma pärijaid hea muinasjutu sõnaga harida, püüavad aidata ennast ja teisi inimesi.

Õppekeskkond:

Maailm muutub ja koos sellega muutub psühholoogilise nõustamise struktuur.

Seminari eesmärk:

Osutada abi erinevas etnilises ruumis elavatele venekeelse kogukonna esindajatele.

Õpitulemused:

Lõpetajad omandavad teadmiste süsteemi, mis  on väljaehitatud meeste ja naiste käitumis- ja suhtlemis mudelite baasil, mis on omavahel läbipõimunud ja moodustavad kaasaaegse inimese individuaalse “saatuse mustrit”. Selle "saatuse mustriga" töötabki muinasjututerapeut.

Muinasjututeraapial pole vanusepiiranguid: igal ajastul on oma muinasjutt, müüt, mõistujutt, muistend, jutustus, ballaad, laul jne.

Lõpetajad omandavad Integreeritud Muinasjututeraapia © süsteemis töötamise tööriistu, tuginedes moraalsetele juhistele, vaimsetele väärtustele ja isiklikele potentsiaalidele.

Seminari alustamise tingimused:

Kursus on mõeldud baaskursuse läbinud muinasjututerapeutidele, kes plaanivad tegeleda erapraksise, isikliku ja individuaalse nõustamisega.

Seminar koosneb 5 sessionist. Iga session kestab 2 päeva.

Kokku 200 tundi. Koolituse kestus on 1 aasta.

Hind: 725 eurot

Grupp - alates 3 inimesest

Iga sessiooni lõppedes, õppuril on võimalus koolitus katkestada. Õpetajat tuleb oma otsusest kirjalikult teavitada. Üliõpilane saab tunnistuse ainult läbitud materjali mahu ja sooritatud praktiliste ülesannete alusel.

Seminari sisu:

Esimese sessiooni teema: “Nõustamise põhialused Integreeritud Muinasjututeraapia© meetodil”:

● Põhimõtted ja eripärad, nõustamisel Muinasjututeraapia meetodi kasutades.

● Mõiste "kliendiprobleemid" muinasjututeraapias.

● Laste, noorukite ja täiskasvanute nõustamisel kasutatavad muinasjututüübid.

● Nõustamisvormid - kombineeritud lähenemisviis.

Teise sessiooni teema: "Etno-muinasjuttude alused":

● Online-nõustamise etikett.

● Offline - nõustamis vahendite kohandamine nõustamisel Online.

● Psühholoogiline portree ..... ja selle ressursi ruum.

● Kiirkonsultatsioon ja Online-konsultatsioon täismahus. Hinnakujundus.

Kolmanda sessiooni teema: „Nõuanded noortele, kellel on enesemääratlemise kriis, sealhulgas etniline enesemääratlus“:

● Võõrkeelses keskkonnas kasvanud ja hariduse omandanud venekeelsete noorte (12-17-aastaste) nõustamise eripärad.

● Kriisi põhjused/ Küsimus „Kes ma olen?

● Võõras etnilises keskkonnas elavate ja õppivate noorte etniline enesemääratlus.

● Rahvustevahelistes abieludes sündinud ja kasvanud noorukite etniline enesemääratlus / üks vanematest on vene keelt kõnelev.

● Nõustamise korraldus ja loogika.

Neljanda ja viienda sessiooni teemad: "Naiste nõustamine “Tema ja Temakese” arhetüüpsete probleemide korral:" Kaunitar ja koletis."”

● Kriisinõustamise mõiste muinasjututeraapias.

● Kriisinõustamise Programm.

● Kriisi vastased võtted ja muinasjutud.

● Soovitused naistele, kes on abielus teise etnilise rühma esindajaga, kellel on kalduvus vägivaldsuse poole:

○ nendele, kes peavad kohanema, kuidas sellistes suhetes välja elada.

○ nendele, kes oli toksiliste suhete vangistuses.

○ nendele, kes tahavad lõpetada toksilisi suhteid.

○ nendele, kes elavad range mehe kontrolli

● Praktilised õppetunnid.

Koolituse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Seminari lõpetanul on võimalus kirjutada ja kaitsta lõputööd. Lõputöö juhiks on seminari läbiviija.

Pärast seminari edukat läbimist saab lõpetaja tunnistuse “Muinasjututerapeut-konsultant” Täiskasvanute Koolituskeskuse ja Rahvusvahelise Muinasjututerapeutide Liidu poolt.

Õppematerjalid:

Vähemalt kolme etnilise rühma seitsme muinasjutu lugemine

Seminari läbiviija:

Jelizaveta Haustova, perepsühholoog, muinasjututerapeut; lektor, etno muinasjuttude spetsialist, intiimsuse spetsialist; liivateraapia spetsialist, Rahvusvahelise Muinasjututerapeutide Liidu liige.

3. Meistriklass "Liivateraapia alused".

Spetsialistide väljaõpe psühholoogilise liivakastiga töötamiseks (vastavalt Integreeritud Muinasjututeraapia© meetodile).

Sihtgrupp:

Kasvatajad, logopeedid, psühholoogid ja lapsevanemad.

Õpikeskkond:

Tõenäoliselt, psühholoogiline liivakast on tänapäeval kõige tõhusam viis inimese ja tema “Mina” vaheliste kohtumiste korraldamiseks. Meie sisemaailm võib liiva- ja mänguasjade osalusel liikuda nähtamatust maailmast nähtavale. Täiskasvanute jaoks on töö liivakastis värvitud uute värvide ja sügavustega ning lastele on töö liivas orgaaniline. Liiv on tõeline abimees. Liivakastis tulevad muinasjutud ellu, see on salakoht kui ka teatrilava, kus mängitakse etendusi eluolukordade teemal. Ühesõnaga, liivakast on tõeline “elu simulaator”.

Meistriklassi eesmärk:

Meistriklassil tutvume erinevate töömeetoditega, mis aitavad lahendada mitmesuguseid probleeme, mida lapsed, noorukid ja täiskasvanud endaga kaasa toovad. Mängime, ehitame, komponeerime! Liiv aitab meid selles!

Õpitulemused:

Te õpite kasutama tööriistu, mis on mõeldud kliendi peidetud tõeliste raskuste põhjuste väljaselgitamiseks. Aitamaks kliendil näha oma olukorda "küljelt", otsida ja leida oma ressursse, saada vastused võtmeküsimustele ja ehitada olukorra lahendamiseks ilus elu kinnitav stsenaarium.

Meistriklassi alustamise tingimused:

Meistriklass koosneb 3 praktilisest osast. Iga praktiline osa kestab 3,5-4 tundi.

Kokku: 30 tundi.

Hind: 215 eurot

Grupp: 5-7 inimesest

Meistriklassi sisu:

● Peamised mänguvormid, mida kasutatakse liivakastis.

● Juhised liivaga mängimiseks.

● Spetsialisti rollid ja strateegiad.

● Liivateraapia korraldamine laste- ja teismeliste rühmades.

● Liivateraapia eripärad juhul, kui laps on häbelik, hirmutatud, kui ta ei kuula oma vanemaid, lapsel on kalduvus kapriisidele.

● Individuaalsed tehnoloogiad nõustamisel liivateraapia meetodil.

Meistriklassi lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Lõpetades meistriklassi saab õppur tunnistuse meistriklassi “Liivateraapia alused" läbimise kohta.

Õppematerjalid:

Tatjana Zinkevitš-Evstigneeva

“Mäng liivaga. Liivateraapia praktikum”

Meistriklassi läbiviija:

Jelizaveta Haustova, perepsühholoog, muinasjututerapeut; lektor, etno muinasjuttude spetsialist, intiimsuse spetsialist; liivateraapia spetsialist, Rahvusvahelise Muinasjututerapeutide Liidu liige.

4. Töötuba-uurimus "Millest muinasjutud räägivad"

Muinasjututeadlaste koolitus

Sihtgrupp:

Pedagoogid ja kõik kes tunneb huvi sellest, millest muinasjutud räägivad.

Koolituse eesmärk:

Uurimistegevuse kaudu muinasjuttudele omaste moraalsete väärtuste, käitumisstiili ja suhtlemise välismaailmaga määratlemine, üldised vastused üldistele küsimustele.

- Millest see lugu räägib? (loo põhiidee)

- Mida ta õpetab? (muinasjututunnid)

- Millistes olukordades oma elus saame kasutada seda, mida muinasjutust õppisime?

Õpitulemused:

Rahvapedagoogika abil, mille postulaadid on pandud muinasjuttudesse, õpib muinasjututeadlane moodustama usaldusväärse vaimse toe - loomingulise väärtussüsteemi.

Moraalse puutumatuse kujundamine lastes nende kasvatamisel ja koolitamisel.

Õppesisu:

Esimene osa.

1. Tutvumine. Mis on muinasjutt minu jaoks?

2. Muinasjutud - infoserverina, mis salvestab teavet elu kohta.

3. Mida muinasjutud arendavad? Mis neist kasu on?

- Täiskasvanutele, kes loevad lastele muinasjutte.

- lapsele, kes kuulab muinasjutte.

- Lapse ja täiskasvanu suhte jaoks perekonnas.

- Tulevikuks.

4. Praktiline osa. Muinasjutu "Naeris" analüüs.

Teine osa

"Muinasjutt on vale, kuid selles on vihje - õppetund headele inimestele!"

1. Dialoog muinasjutuga.

- Kuidas lapsega muinasjuttu arutada?

- Kuidas mõista muinasjutu õppetunde?

- Kuidas öelda lapsele, mis on muinasjutt?

2. Praktiline osa. Muinasjutu "Teremok" analüüs.

Koolituse alustamise tingimused:

Koolitus koosneb kahest kohtumisest. Iga kohtumine kestab 4 tundi.

Kogumaht: 15 tundi

Hind: 110 eurot

Grupp: 5-7 inimest

Koolituse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Koolituse lõppedes õppur saab tunnistuse ja Muinasjututeadlase kvalifikatsiooni.

Õppematerjalid:

Vene rahvajutud.

Meistriklassi läbiviija:

Jelizaveta Haustova, perepsühholoog, muinasjututerapeut; lektor, etno muinasjuttude spetsialist, intiimsuse spetsialist; liivateraapia spetsialist, Rahvusvahelise Muinasjututerapeutide Liidu liige.

5. Töötoasari “Töö autoriprogrammi  “Tulevikku vaatamine põhiväärtuste kaudu”  kallal”.

Spetsialistide väljaõpe haridus programmiga „Tulevikku vaatamine põhiväärtuste kaudu“ töötamiseks.

Sihtgrupp:

Haridustöötajad, psühholoogid, sotsiaaltöötajad, logopeedid, defektoloogid ja lapsevanemad.

Töötoasarja eesmärk:

ETNOKULTUURILISE KESKKONNA MOODUSTAMINE AKSIOLOOGILISE HARIDUSE TEGURINA.

Edastada nooremale põlvkonnale maailma pilt, elu tee kunsti, muusika ja lahke muinasjutu kaudu.

Õpitulemused:

Töötoasarja osalejad valdavad intellektuaalse ja esteetilise arengu tehnoloogiat, mis paneb aluse laste inimestevahelise, rahvustevahelise suhtlemise alustalale ja äratab huvi mõista inimkonna saavutusi kultuuri ja kunsti valdkondades.

Õppesisu:

Esimene tsükkel - “Päritolu”:

● Programmi “Tulevikku vaatamine põhiväärtuste kaudu” sihtrühm.

● Programmi metoodiline alus.

● Spetsialisti positsioonid ja strateegiad.

● Tsükli “Päritolu” tundide ülesehitus koos õpilastega, koos vanematega.

● Meetodid ja tehnikad: hõlbustatud arutelu. Parafraas. Linkimine (ühendatud üldistus). Kollegiaalne arutelu.

● Programmi tehnoloogia õpetamismeetodite levitamine muude koolis õpitud ainete õpetamisel.

Teine tsükkel - “Aasta Liikumine” (vene ja eesti keeles)

● Programmi “Tulevikku vaatamine põhiväärtuste kaudu” sihtrühm.

● Psühholoogilise ja füsioloogilise küpsemise tsüklid.

● Kasvutsüklite seos fenoloogiliste muutustega looduses.

● Programmi metoodiline alus.

● Õpilastega tundide läbiviimise ülesehitus.

● Meetodid ja tehnikad: hõlbustatud arutelu. Parafraas. Linkimine (ühendatud üldistus). Kollegiaalne arutelu.

● Spetsialisti positsioonid ja strateegiad.

● Töötuba muinasjutuga.

Kolmas tsükkel “Muinasjuttude araabia keel”

● Kasvatamine ja harimine “Hea muinasjutu saatel”.

● Programmi sihtrühm.

● Programmi metoodiline alus.

● Programmi õpilase ja õpetaja roll.

● Tundide läbiviimise ülesehitus õpilaste ja vanematega.

● Meetodid ja tehnikad: hõlbustatud arutelu. Parafraas. Linkimine. (ühendatud üldistus). Kollegiaalne arutelu.

● Töötuba.

Töötoasarja alustamise tingimused:

Koolitus toimub online ja offline vormis.

Sari koosneb kolmest tsüklist ja viiest seminarist. Iga tsükkel kestab 2 päeva.

Töötuba offline ja online.

Kogumaht: 120 tundi. Õppe kestus on 1 aasta

Hind: 675 eurot

Grupp: 5-12 inimest

Töötoasarja lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Osalemine igas töötoasarja tsüklis peale edukat ülesannete täitmist, on  tõendatav väljastatava tõendiga.

Pärast iga tsükli lõppu saab kuulaja metoodilise materjali.

Pärast töötubade lõppu õppuril on võimalus koolitus katkestada. Õpetajat tuleb oma otsusest kirjalikult teavitada. Õpilane saab tunnistuse läbinud materjali mahu ja sooritatud praktiliste ülesannete alusel.

Koolitajad:

Vene keeles: Jelena Ustritskaja-muinasjututerapeut-praktik, pedagoog, Avita kirjastuse metoodik, Rahvusvahelise Muinasjututerapeutide Liidu liige.

Eesti keeles: Inna Klaos-psühholoog, muinasjututerapeut-praktik, sotsioloog, filoloog, Rahvusvahelise Muinasjututerapeutide Liidu  liige.

6. Kursus "Internetis õpetamise ja nõustamise eripärad".

Sihtgrupp:

Psühholoogid, pedagoogid.

Kursuse eesmärk:

Osalejate kompetentsuse tõstmine.

Õpitulemused:

Osalejad omandavad haridusprotsessi kaasamiseks vajalikke suhtlemisoskuseid ja -võimeid, võttes arvesse kaugõppe süsteemi võimalusi.

Kursuse sisu:

● Teooria "Internetis õpetamise ja nõustamise eripärad".

● Haridusprogrammide testimise võimalused online-koolituse vormis.

● Kultuuri- ja haridus piiride laiendamine veebipõhise õppe vormis.

● Veebiõppe nõrgad ja tugevad küljed.

● Etikett.

● Individuaalne abi lastele, kes vajavad psühholoogilist ja pedagoogilist tuge.

● Kahekeelsete laste õpetamine veebipõhises vormingus, kasutades Integreeritud Muinasjututeraapia© meetodeid, tehnikaid, kunsti-, muusika- ja kirjandus vahendeid.

● Töötuba.

Kursuse alustamise tingimused:

Kursus toimub online ja offline vormis.

Kursus kestab 2 päeva. Esimesel päeval on teooria, teisel päeval-praktika.

Kokku: 10 tundi.

Hind: 55 eurot

Grupp: vähemalt 5 inimest

Kursuse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Kursuse lõppedes iga õpilane saab metoodilise materjali. Peale edukat ülesannete täitmist kursusel osalemine on tõendatav väljastatava tõendiga.

Koolitajad:

Vene keeles - Jelena Ustritskaja: muinasjututerapeut-praktik, pedagoog, Avita kirjastuse metoodik, Rahvusvahelise Muinasjututeraputide Liidu liige.

Eesti keeles - Inna Klaos: psühholoog, muinasjututerapeut, filoloog, sotsioloog, Rahvusvahelise Muinasjututeraputide Liidu liige.

7. Teavitus- ja teraapiline programm autoriprogrammi "MAAILMADE RISTTEEL" järgi.

Sihtgrupp:

Need, kes elasid üle lähedase kaotuse, neile, kes saadavad lahkuva inimest, kes tunnevad üleminekuperioodi lähenemist, neile, kes mõtlevad Maaraja lõpuleviimise ajale.

Õpikeskkond:

Kas olete mõelnud, mitu korda elus teeb inimene üleminekut?

Esimene, peamine, on sünd - sünd - üleminek emaüsast maisele elule.

Inimelu on täis väikseid ja suuri üleminekuid ühest olekust teise:

- rõõmust kurbuse juurde ja jälle rõõmuni,

- tülist leppimiseni,

- unest ärkamiseni ...

- üleminek lapsepõlvest noorukieasse, seejärel täiskasvanueasse, pärast - auväärsesse vanaduspõlve.

Eriline sündmus  on perekonnaliige üleminek meie maailmast taevasesse maailma. See aeg on emotsionaalselt raske, valus.

On kätte jõudnud aeg, mis aitab leida teistsuguse surma viisi ja seda erinevalt tõlgendada. Tšehhi rahvajutt “Ristiema, nimega Surm” aitab meid selles.

Kuid see aeg on inimese kutse aktiivseks vaimseks tööks.

Autori muinasjutt “Seitse kuldtera” ja töö psühholoogilises liivakastis aitavad seda teha.

Enesesüüdistamisest järkjärgulise vabanemise abilisena tulevad sinna tööriistadena - teraapilised kirjad.

Sel perioodil vajab inimene õiget abi. Tekib küsimus: “Kust ja kuidas seda leida? Kas on väljapääs, kui tundub, et kõik on läbi! ”

Uskuge mind, sõbrad, väljapääs ON. Ja sellest on abi. See on kindel!

Programmi alustamise tingimused:

Programm koosneb ühest praktilisest õppetunnist.

Kokku: 4 tundi.

Hind: 35 eurot

Grupp: 5-7 inimest

Õppematerjalid:

Soovi korral on võimalik soetada J.Haustova ja N.Korobeinikova autorite tööraamatut „Maailmade ristteel“

Koolitaja: Jelizaveta Haustova-perepsühholoog, muinasjutu-terapeut, lektor,  etno muinasjuttude spetsialist, intiimsuse spetsialist; liivateraapia spetsialist, Rahvusvahelise Muinasjututerapeutide Liidu liige.

8. Kursus kaotusega töötavate spetsialistide koolitamiseks autoriprogrammi baasil "MAAILMADE RISTTEEL".

Sihtgrupp: Psühholoogid, sotsiaaltöötajad, sotsiaalmajade töötajaid, hooldajaid.

Kursuse eesmärk: Spetsialistide koolitus kaotusega toimetulekuks vastavalt autoriprogrammile.

"MAAILMADE RISTIKUDEL"

Kursuse sisu:

1. tsükkel “Esmaabi valguse otsimisel”:

● „Üleminekute” kontseptsiooni avalikustamine.

● Peamised perekonnaseisud / lahkuva eriline võtmeolek.

● Kliinilised juhtumid.

● Kliiniliste juhtumite analüüsi näitel ekspresskonsultatsioonide läbiviimine.

● Töö muinasjuttudega “Rjaba kana” ja “Ristiema, nimega Surm”.

● Töö psühholoogilise liivakastiga.

2. tsükkel “Tee allikani”:

● Pikaajalise klienditoe algoritm, mis põhineb autori muinasjutu “Seitse kuldtera” baasil ja töötab koos raamatu “Maailmade ristteel” praktilise osaga.

● Kliendihaldus.

● Töötuba “Tööriistad, mis toidavad elu” + muinasjuttude valik.

Kursuse alustamise tingimused:

Kursuse kestus: 2 korda 2 päeva jooksul.

Kokku: 50 akadeemilist tundi.

Hind: 125 eurot

Grupp: 4-5 inimest

Kursuse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Kursuse lõpus saab osaleja tunnistuse ja raamat-töövihikut J.Haustova ja N.Korobeinikova “Maailmade ristteel”.

Koolitaja:

Jelizaveta Haustova-perepsühholoog, muinasjutu-terapeut, lektor,  etno muinasjuttude spetsialist, intiimsuse spetsialist; liivateraapia spetsialist, Rahvusvahelise Muinasjututerapeutide Liidu liige.

Praktilised töötoad

1. Töötuba "Imeline maa meie sees":

Kunstiteraapial põhinev emotsionaalsuse ja tahtejõudu arendav programm.

Tutvumine Haldjamaa ja selle Kuningaga.

Sihtgrupp: psühholoogid, pedagoogid

Töötoa eesmärk:

● aidata laiendada lapse tunnete ja emotsioonide piire

● empaatia areng lapsel

● anda lapsele mõista, et igal inimesel on oma sisemaailm, mis erineb teiste inimeste sisemaailmast.

Õpitulemused:

● individuaalsete kaartide loomise oskuse omandamine;

● tööoskuste väljakujunemine diagnostika koostamisel individuaalsete kaartide põhjal.

Töötoa sisu:

1. Tutvumine teenijate-tunnetega:

Teenijad nimedega Rõõm, Kurbus, Huvi, Viha, Hirm.

Teenijad nimedega Solvumine, Süü ja Nauding.

2. Solvumise “käitumisviis”. Armastuse otsingud ja selle ülesleidmine.

3. Kuninga (kuninganna) tagasitulek kodumaale.

Töötoa alustamise tingimused:

Töötoa kestus: 1 päev, 3,5-4 tundi.

Hind: 65 eurot

Grupp: vähemalt 5 inimest

Töötoa lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Pärast koolitust kuulajad saavad kätte 13-15 õppetunnist koosneva paketi. Õppetunde on võimalik läbi viia lapse või 4–12-aastaste laste rühmaga (on lisatud soovitused lapse individuaalsete omaduste arvestamiseks).

Töötoa lõppedes, saavad kuulajad tõendit, milles on toodud koolituse pikkus tundides.

Töötoa läbiviijad:

Vene keeles:

Jelizaveta Haustova-perepsühholoog, muinasjutu-terapeut, lektor,  etno muinasjuttude spetsialist, intiimsuse spetsialist; liivateraapia spetsialist, Rahvusvahelise Muinasjututerapeutide Liidu liige.

Jelena Ustritskaja: muinasjututerapeut-praktik, pedagoog, Avita kirjastuse metoodik, Rahvusvahelise Muinasjututeraputide Liidu liige.

Eesti keeles:

Inna Klaos - psühholoog, muinasjututerapeut, filoloog, sotsioloog, Rahvusvahelise Muinasjututeraputide Liidu liige.

2. Töötuba "Jutud tähtede maalt".

Sihtgrupp:psühholoogid, pedagoogid

Töötoa eesmärk:

● aidata laiendada lapse tunnete ja emotsioonide paletti.

● empaatia kujunemine lapsel.

● anda lapsele arusaam, et igal inimesel on oma sisemine maailm, mis erineb teiste inimeste maailmast.

Töötoa sisu:

Emotsionaalsuse ja tahtejõu arengu kursus, mis põhineb autorite meditatiivsetel muinasjuttudel. / Autorid - T. Zinkevich-Evstigneeva, J. Haustova /

● Hea muinasjutt on kutse vestlusele.

● Seda tüüpi muinasjutud on ette nähtud lõõgastumiseks, kujutlusvõime täitmiseks positiivsete kujunditega, enesetunnetuse arendamiseks, positiivsete emotsioonide esilekutsumiseks, ärevusseisundite leevendamiseks.

● Tähtkujude positiivsete kujundite kaudu on kergem õppida ennast tundma ning tundma ümbritsevat maailma.

Kaasaegsed lapsed näitavad üles suurt huvi astroloogia vastu. Paljud neist teavad, millise tähtkuju all nad ja nende lähedased  on sündinud, proovivad nende teadmiste põhjal selgitada mõnda iseloomuomadust.

Jutustamine käib Tähehaldja nimelt, kes mitte ainult ei jutusta muinasjutte, vaid pakub ka mängu ülesandeid ja annab häid nõuandeid.

Töötoa alustamise tingimused:

Töötoa kestus: 1 päev, 3,5-4 tundi.

Hind: 65 eurot

Grupp: vähemalt 5 inimest

Töötoa lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Pärast koolitust kuulajad saavad kätte soovitusi 12-13 õppetundide koostamise ja läbiviimise kohta. Õppetunde on võimalik pidada lapse või 4–9-aastaste laste rühmaga (on lisatud soovitused lapse individuaalsete omaduste arvestamiseks).

Töötoa lõppedes kuulajad saavad tunnistuse, milles on toodud koolituse pikkus tundides ning muinasjuturaamatu “Jutud tähtede maalt” / autorid J.Haustova, T.Zinkevitš-Evstigneeva /

Töötoa läbiviijad:

Vene keeles:

Jelizaveta Haustova-perepsühholoog, muinasjutu-terapeut, lektor,  etno muinasjuttude spetsialist, intiimsuse spetsialist; liivateraapia spetsialist, Rahvusvahelise Muinasjututerapeutide Liidu liige.

Jelena Ustritskaja: muinasjututerapeut-praktik, pedagoog, Avita kirjastuse metoodik, Rahvusvahelise Muinasjututeraputide Liidu liige.

2. Töötuba "Jutud tähtede maalt".

Sihtgrupp: laste inglise ja prantsuse keele õpetajaid.

Töötoa eesmärk:

Meditatiivsete muinasjuttudega töötamise oskuste ja tehnikate valdamine, mis aitavad kaasa lapse emotsionaalse ja tahtelise arengu kujunemisele.

Õpitulemus:

Kuulajad saavad teada meditatiivsetest muinasjuttudest, et seda tüüpi muinasjutud on mõeldud lõõgastumiseks, kujutlusvõime täitmiseks positiivsete piltide, enesetundmise ja ärevuse leevendamiseks.

Töötoa sisu:

Emotsionaalsuse ja tahtejõu arengu kursus põhineb autorite meditatiivsetel muinasjuttudel. / Autorid - T. Zinkevich-Evstigneeva, J.Haustova /

● Hea muinasjutt on kutse vestlusele.

● Seda tüüpi muinasjutud on ette nähtud lõõgastumiseks, kujutlusvõime täitmiseks positiivsete kujunditega, enesetunnetuse arendamiseks, positiivsete emotsioonide esilekutsumiseks, ärevusseisundite leevendamiseks.

● Tähtkujude positiivsete kujundite kaudu on kergem õppida ennast tundma ning tundma ümbritsevat maailma.

● Emotsionaalsuse ja tahtejõu arendamine.

● Võõrkeelte õppimine

Õppekeskkond:

Kaasaegsed lapsed näitavad üles suurt huvi astroloogia vastu. Paljud neist teavad, millise tähtkuju all nad ja nende lähedased  on sündinud, proovivad nende teadmiste põhjal selgitada mõnda iseloomuomadust.

Jutustamine käib Tähehaldja nimelt, kes mitte ainult ei jutusta muinasjutte, vaid pakub ka mängu ülesandeid ja annab häid nõuandeid.

Töötoa alustamise tingimused:

Töötoa kestus: 1 päev, 4 tundi.

Hind: 65 eurot

Grupp: vähemalt 5 inimest

Töötoa lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Töötoa lõppedes kuulajad saavad tunnistuse, milles on toodud koolituse pikkus tundides ning soovitusi ja materjale inglise ja prantsuse keeles. Kasutades neid materjale on võimalik pidada 12-13 õppetunde lapse või 5–12-aastaste laste rühmaga (on lisatud soovitused lapse individuaalsete omaduste arvestamiseks).

Töötoa läbiviija:

Marina Jermolaeva: pedagoog, inglise ja prantsuse keelte filoloog, Riikliku Rakenduslingvistika Seltsi liige.

Meist

Oleme kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistid, kes suhtuvad oma töösse kirglikult. Rakendame kõik anded ja kogemused, viies oma töö täiuslikkuseni.

KONTAKTID

Tõnismägi 3a-8 (II korrus),
Tallinn

OLEME SOC-is. VÕRGUD

JÄLGI MEID SOTSIAALSETES VÕRKUDES
Meie klientide tagasiside ja huvitavad postitused.

2020. Kõik õigused kaitstud