LULLABED&INVENTA - KOOLITUSKESKUS
MEIE ÜLESANNE: VAATA PÄRITOLU PÄRAST TULEVIKUT

ISIKUANDMETE KOGUMINE JA TÖÖTLEMINE

LullaBed&Inventa  kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi,e-post, telefon ja isikukood. Isikukoodi on vaja tunnistuse või tõendi jaoks.Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele §6.

Miks me andmeid kogume?

Andmeid kogume:
1. koolituse läbiviimiseks;
2. arvete väljastamiseks;
3. korraldusliku jaõppetööga seotud info edastamiseks;
4. koolituse läbimise jaosalemise kohta dokumentide väljastamiseks;
5.tagasisideküsitluste läbiviimiseks;
6. turunduslike teadaannete(uudiskiri) edastamise eesmärgil, kui oled andnud selleks nõusoleku. Nõusolekusaab igal ajal tagasi võtta.

Teie isikuandmetega seotudõigused:

·      saada teavet,milliseid isikuandmeid on kogutud ja töödeldud;
·      parandada võitäiendada enda isikuandmeid;
·      kustutada endaisikuandmeid (kui see ei ole vastuolus seadustega);
·      tagasi võttanõusolek enda isikuandmete kasutamiseks (nt turunduslikel eesmärkidel);
·      esitada kaebus,kui Teie õigusi on rikutud.

Võimalike andmekaitsegaseotud küsimuste korral, saate meiega kontakteeruda järgnevatel kontaktidel:

e-mail: lullabed.inventa@gmail.com

Meist

Oleme kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistid, kes suhtuvad oma töösse kirglikult. Rakendame kõik anded ja kogemused, viies oma töö täiuslikkuseni.

KONTAKTID

Tõnismägi 3a-8 (II korrus),
Tallinn

OLEME SOC-is. VÕRGUD

JÄLGI MEID SOTSIAALSETES VÕRKUDES
Meie klientide tagasiside ja huvitavad postitused.

2020. Kõik õigused kaitstud